Tin tức

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ trên 10 tuổi

Bước vào giai đoạn thanh thiếu niên, trẻ sẽ có những thay đổi vượt bậc về chiều cao và cân nặng. Bảng chiều cao cân nặng của trẻ trên 10 tuổi dưới đây sẽ giúp bố mẹ theo dõi mức độ chiều cao cân nặng của bé.

Bảng chiều cao cân nặng của bé gái trên 10 tuổi

Tuổi: Tháng Tháng Suy dinh dưỡng Bình thường Thừa cân
10: 1 121 14.8-132.5 cm 16.7-139.2 cm 19.2-145.8 cm
10: 2 122 14.9-133.0 cm 16.7-139.7 cm 19.3-146.4 cm
10: 3 123 14.9-133.5 cm 16.8-140.2 cm 19.3-146.9 cm
10: 4 124 14.9-134.0 cm 16.8-140.7 cm 19.4-147.5 cm
10: 5 125 15.0-134.5 cm 16.9-141.3 cm 19.5-148.0 cm
10: 6 126 15.0-135.0 cm 16.9-141.8 cm 19.5-148.6 cm
10: 7 127 15.1-135.5 cm 17.0-142.3 cm 19.6-149.1 cm
10: 8 128 15.1-136.0 cm 17.0-142.9 cm 19.7-149.7 cm
10: 9 129 15.1-136.6 cm 17.1-143.4 cm 19.8-150.2 cm
10: 10 130 15.2-137.1 cm 17.1-143.9 cm 19.8-150.8 cm
10: 11 131 15.2-137.6 cm 17.2-144.5 cm 19.9-151.3 cm
11: 0 132 15.3-138.1 cm 17.2-145.0 cm 20.0-151.9 cm
11: 1 133 15.3-138.6 cm 17.3-145.5 cm 20.0-152.4 cm
11: 2 134 15.4-139.1 cm 17.4-146.1 cm 20.1-153.0 cm
11: 3 135 15.4-139.7 cm 17.4-146.6 cm 20.2-153.5 cm
11: 4 136 15.5-140.2 cm 17.5-147.1 cm 20.3-154.1 cm
11: 5 137 15.5-140.7 cm 17.5-147.7 cm 20.4-154.6 cm
11: 6 138 15.6-141.2 cm 17.6-148.2 cm 20.4-155.2 cm
11: 7 139 15.6-141.7 cm 17.7-148.7 cm 20.5-155.7 cm
11: 8 140 15.7-142.2 cm 17.7-149.2 cm 20.6-156.3 cm
11: 9 141 15.7-142.7 cm 17.8-149.7 cm 20.7-156.8 cm
11: 10 142 15.8-143.2 cm 17.9-150.2 cm 20.8-157.3 cm
11: 11 143 15.8-143.7 cm 17.9-150.7 cm 20.8-157.8 cm
12: 0 144 15.9-144.1 cm 18.0-151.2 cm 20.9-158.3 cm
12: 1 145 15.9-144.6 cm 18.1-151.7 cm 21.0-158.8 cm
12: 2 146 16.0-145.1 cm 18.1-152.2 cm 21.1-159.3 cm
12: 3 147 16.1-145.5 cm 18.2-152.7 cm 21.2-159.8 cm
12: 4 148 16.1-146.0 cm 18.3-153.1 cm 21.3-160.3 cm
12: 5 149 16.2-146.4 cm 18.3-153.6 cm 21.3-160.7 cm
12: 6 150 16.2-146.8 cm 18.4-154.0 cm 21.4-161.2 cm
12: 7 151 16.3-147.3 cm 18.5-154.4 cm 21.5-161.6 cm
12: 8 152 16.3-147.7 cm 18.5-154.8 cm 21.6-162.0 cm
12: 9 153 16.4-148.1 cm 18.6-155.2 cm 21.7-162.4 cm
12: 10 154 16.4-148.4 cm 18.7-155.6 cm 21.8-162.8 cm
12: 11 155 16.5-148.8 cm 18.7-156.0 cm 21.8-163.2 cm
13: 0 156 16.5-149.2 cm 18.8-156.4 cm 21.9-163.6 cm
13: 1 157 16.6-149.5 cm 18.9-156.7 cm 22.0-163.9 cm
13: 2 158 16.7-149.9 cm 18.9-157.1 cm 22.1-164.3 cm
13: 3 159 16.7-150.2 cm 19.0-157.4 cm 22.2-164.6 cm
13: 4 160 16.8-150.5 cm 19.1-157.7 cm 22.3-164.9 cm
13: 5 161 16.8-150.8 cm 19.1-158.0 cm 22.3-165.2 cm
13: 6 162 16.9-151.1 cm 19.2-158.3 cm 22.4-165.5 cm
13: 7 163 16.9-151.4 cm 19.3-158.6 cm 22.5-165.8 cm
13: 8 164 17.0-151.6 cm 19.3-158.8 cm 22.6-166.0 cm
13: 9 165 17.0-151.9 cm 19.4-159.1 cm 22.6-166.3 cm
13: 10 166 17.1-152.1 cm 19.4-159.3 cm 22.7-166.5 cm
13: 11 167 17.1-152.4 cm 19.5-159.6 cm 22.8-166.8 cm
14: 0 168 17.2-152.6 cm 19.6-159.8 cm 22.9-167.0 cm
14: 1 169 17.2-152.8 cm 19.6-160.0 cm 22.9-167.2 cm
14: 2 170 17.3-153.0 cm 19.7-160.2 cm 23.0-167.4 cm
14: 3 171 17.3-153.2 cm 19.7-160.4 cm 23.1-167.6 cm
14: 4 172 17.4-153.4 cm 19.8-160.6 cm 23.2-167.7 cm
14: 5 173 17.4-153.6 cm 19.9-160.7 cm 23.2-167.9 cm
14: 6 174 17.4-153.7 cm 19.9-160.9 cm 23.3-168.1 cm
14: 7 175 17.5-153.9 cm 20.0-161.0 cm 23.4-168.2 cm
14: 8 176 17.5-154.0 cm 20.0-161.2 cm 23.4-168.3 cm
14: 9 177 17.6-154.2 cm 20.1-161.3 cm 23.5-168.5 cm
14: 10 178 17.6-154.3 cm 20.1-161.4 cm 23.5-168.6 cm
14: 11 179 17.6-154.4 cm 20.2-161.6 cm 23.6-168.7 cm
15: 0 180 17.7-154.5 cm 20.2-161.7 cm 23.7-168.8 cm
15: 1 181 17.7-154.6 cm 20.3-161.8 cm 23.7-168.9 cm
15: 2 182 17.8-154.8 cm 20.3-161.9 cm 23.8-169.0 cm
15: 3 183 17.8-154.8 cm 20.4-162.0 cm 23.8-169.1 cm
15: 4 184 17.8-154.9 cm 20.4-162.0 cm 23.9-169.1 cm
15: 5 185 17.9-155.0 cm 20.4-162.1 cm 23.9-169.2 cm
15: 6 186 17.9-155.1 cm 20.5-162.2 cm 24.0-169.3 cm
15: 7 187 17.9-155.2 cm 20.5-162.3 cm 24.0-169.3 cm
15: 8 188 18.0-155.2 cm 20.6-162.3 cm 24.1-169.4 cm
15: 9 189 18.0-155.3 cm 20.6-162.4 cm 24.1-169.4 cm
15: 10 190 18.0-155.4 cm 20.6-162.4 cm 24.2-169.5 cm
15: 11 191 18.0-155.4 cm 20.7-162.5 cm 24.2-169.5 cm
16: 0 192 18.1-155.5 cm 20.7-162.5 cm 24.2-169.6 cm
16: 1 193 18.1-155.5 cm 20.7-162.6 cm 24.3169.6 cm
16: 2 194 18.1-155.6 cm 20.8-162.6 cm 24.3169.6 cm
16: 3 195 18.1-155.6 cm 20.8-162.6 cm 24.4169.6 cm
16: 4 196 18.2-155.7 cm 20.8-162.7 cm 24.4-169.7 cm
16: 5 197 18.2-155.7 cm 20.9-162.7 cm 24.4-169.7 cm
16: 6 198 18.2-155.7 cm 20.9-162.7 cm 24.5-169.7 cm
16: 7 199 18.2-155.8 cm 20.9-162.7 cm 24.5-169.7 cm
16: 8 200 18.3-155.8 cm 20.9-162.8 cm 24.5-169.7 cm
16: 9 201 18.3-155.8 cm 21.0-162.8 cm 24.6-169.8 cm
16: 10 202 18.3-155.9 cm 21.0-162.8 cm 24.6-169.8 cm
16: 11 203 18.3-155.9 cm 21.0-162.8 cm 24.6-169.8 cm
17: 0 204 18.3-155.9 cm 21.0-162.9 cm 24.7-169.8 cm
17: 1 205 18.3-155.9 cm 21.1-162.9 cm 24.7-169.8 cm
17: 2 206 18.4-156.0 cm 21.1-162.9 cm 24.7-169.8 cm
17: 3 207 18.4-156.0 cm 21.1-162.9 cm 24.7-169.8 cm
17: 4 208 18.4-156.0 cm 21.1-162.9 cm 24.8-169.8 cm
17: 5 209 18.4-156.1 cm 21.1-162.9 cm 24.8-169.8 cm
17: 6 210 18.4-156.1 cm 21.2-163.0 cm 24.8-169.9 cm
17: 7 211 18.4-156.1 cm 21.2-163.0 cm 24.8-169.9 cm
17: 8 212 18.4-156.1 cm 21.2-163.0 cm 24.8-169.9 cm
17: 9 213 18.5-156.1 cm 21.2-163.0 cm 24.9-169.9 cm
17: 10 214 18.5-156.1 cm 21.2-163.0 cm 24.9-169.9 cm
17: 11 215 18.5-156.2 cm 21.2-163.0 cm 24.9-169.9 cm
18: 0 216 18.5-156.2 cm 21.3-163.1 cm 24.9-169.9 cm
18: 1 217 18.5-156.2 cm 21.3-163.1 cm 24.9-169.9 cm
18: 2 218 18.5-156.2 cm 21.3-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 3 219 18.5-156.3 cm 21.3-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 4 220 18.5-156.3 cm 21.3-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 5 221 18.5-156.3 cm 21.3-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 6 222 18.5-156.3 cm 21.3-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 7 223 18.6-156.3 cm 21.4-163.1 cm 25.0-169.9 cm
18: 8 224 18.6-156.3 cm 21.4-163.1 cm 25.1-169.9 cm
18: 9 225 18.6-156.4 cm 21.4-163.1 cm 25.1-169.9 cm
18: 10 226 18.6-156.4 cm 21.4-163.2 cm 25.1-169.9 cm
18: 11 227 18.6-156.4 cm 21.4-163.2 cm 25.1-169.9 cm
19: 0 228 18.6-156.4 cm 21.4-163.2 cm 25.1-169.9 cm

 

 Bảng chiều cao cân nặng của bé trai trên 10 tuổi

Tuổi: Tháng Tháng Suy dinh dưỡng Bình thường Thừa cân
10: 0 120 14.9-131.2 cm 16.4- 137.8 cm 18.6-144.4 cm
10: 1 121 14.9-131.6 cm 16.5- 138.2 cm 18.6-144.8 cm
10: 2 122 14.9-132.0 cm 16.5-138.6 cm 18.7-145.3 cm
10: 3 123 15.0-132.4 cm 16.6-139.1 cm 18.7-145.8 cm
10: 4 124 15.0-132.8 cm 16.6-139.5 cm 18.8-146.2 cm
10: 5 125 15.0-133.2 cm 16.6-140.0 cm 18.8-146.7 cm
10: 6 126 15.1-133.6 cm 16.7-140.4 cm 18.9-147.2 cm
10: 7 127 15.1-134.0 cm 16.7-140.8 cm 19.0-147.7 cm
10: 8 128 15.1-134.4 cm 16.8-141.3 cm 19.0-148.1 cm
10: 9 129 15.2-134.9 cm 16.8-141.7 cm 19.1-148.6 cm
10: 10 130 15.2-135.3 cm 16.9-142.2 cm 19.1-149.1 cm
10: 11 131 15.2-135.7 cm 16.9-142.7 cm 19.2-149.6 cm
11: 0 132 15.3-136.1 cm 16.9-143.1 cm 19.3-150.1 cm
11: 1 133 15.3-136.6 cm 17.0-143.6 cm 19.3-150.6 cm
11: 2 134 15.3-137.0 cm 17.0-144.1 cm 19.4-151.1 cm
11: 3 135 15.4-137.5 cm 17.1-144.5 cm 19.4-151.6 cm
11: 4 136 15.4-137.9 cm 17.1-145.0 cm 19.5-152.1 cm
11: 5 137 15.4-138.4 cm 17.2-145.5 cm 19.6-152.6 cm
11: 6 138 15.5-138.8 cm 17.2-146.0 cm 19.6-153.1 cm
11: 7 139 15.5-139.3 cm 17.3- 146.5 cm 19.7-153.7 cm
11: 8 140 15.6-139.8 cm 17.3-147.0 cm 19.8-154.2 cm
11: 9 141 15.6-140.3 cm 17.4-147.5 cm 19.8-154.8 cm
11: 10 142 15.6-140.7 cm 17.4-148.0 cm 19.9-155.3 cm
11: 11 143 15.7-141.2 cm 17.5-148.5 cm 20.0-155.9 cm
12: 0 144 15.7-141.7 cm 17.5-149.1 cm 20.1-156.4 cm
12: 1 145 15.8-142.2 cm 17.6-149.6 cm 20.1-157.0 cm
12: 2 146 15.8-142.8 cm 17.6-150.2 cm 20.2-157.6 cm
12: 3 147 15.9-143.3 cm 17.7-150.7 cm 20.3-158.2 cm
12: 4 148 15.9-143.8 cm 17.8-151.3 cm 20.3-158.8 cm
12: 5 149 16.0-144.4 cm 17.8-151.9 cm 20.4-159.4 cm
12: 6 150 16.0-144.9 cm 17.9-152.4 cm 20.5-160.0 cm
12: 7 151 16.1-145.5 cm 17.9-153.0 cm 20.6-160.6 cm
12: 8 152 16.1-146.0 cm 18.0-153.6 cm 20.6-161.2 cm
12: 9 153 16.2-146.6 cm 18.0-154.2 cm 20.7-161.8 cm
12: 10 154 16.2-147.2 cm 18.1-154.8 cm 20.8-162.5 cm
12: 11 155 16.3-147.8 cm 18.2-155.4 cm 20.9-163.1 cm
13: 0 156 16.3-148.3 cm 18.2-156.0 cm 20.9-163.7 cm
13: 1 157 16.4-148.9 cm 18.3-156.7 cm 21.0-164.4 cm
13: 2 158 16.4-149.5 cm 18.4-157.3 cm 21.1-165.0 cm
13: 3 159 16.5-150.1 cm 18.4-157.9 cm 21.2-165.7 cm
13: 4 160 16.5-150.7 cm 18.5-158.5 cm 21.3-166.3 cm
13: 5 161 16.6-151.3 cm 18.6-159.1 cm 21.3-166.9 cm
13: 6 162 16.6-151.8 cm 18.6-159.7 cm 21.4-167.5 cm
13: 7 163 16.7-152.4 cm 18.7-160.3 cm 21.5-168.2 cm
13: 8 164 16.7-153.0 cm 18.7-160.9 cm 21.6-168.8 cm
13: 9 165 16.8-153.6 cm 18.8-161.5 cm 21.7-169.4 cm
13: 10 166 16.8-154.1 cm 18.9-162.1 cm 21.7-170.0 cm
13: 11 167 16.9-154.7 cm 18.9-162.6 cm 21.8-170.6 cm
14: 0 168 16.9-155.2 cm 19.0-163.2 cm 21.9-171.2 cm
14: 1 169 17.0-155.7 cm 19.1-163.7 cm 22.0-171.7 cm
14: 2 170 17.0-156.3 cm 19.1-164.3 cm 22.0-172.3 cm
14: 3 171 17.1-156.8 cm 19.2-164.8 cm 22.1-172.8 cm
14: 4 172 17.2-157.3 cm 19.3-165.3 cm 22.2-173.3 cm
14: 5 173 17.2-157.8 cm 19.3-165.8 cm 22.3-173.9 cm
14: 6 174 17.3-158.3 cm 19.4-166.3 cm 22.4-174.4 cm
14: 7 175 17.3-158.7 cm 19.5-166.8 cm 22.4-174.8 cm
14: 8 176 17.4-159.2 cm 19.5-167.2 cm 22.5-175.3 cm
14: 9 177 17.4-159.6 cm 19.6-167.7 cm 22.6-175.8 cm
14: 10 178 17.5-160.0 cm 19.6-168.1 cm 22.7-176.2 cm
14: 11 179 17.5-160.5 cm 19.7-168.5 cm 22.7-176.6 cm
15: 0 180 17.6-160.9 cm 19.8-169.0 cm 22.8-177.0 cm
15: 1 181 17.6-161.3 cm 19.8-169.4 cm 22.9-177.4 cm
15: 2 182 17.7-161.6 cm 19.9-169.7 cm 23.0-177.8 cm
15: 3 183 17.7-162.0 cm 20.0-170.1 cm 23.0-178.2 cm
15: 4 184 17.8-162.4 cm 20.0-170.5 cm 23.1-178.6 cm
15: 5 185 17.8-162.7 cm 20.1-170.8 cm 23.2-178.9 cm
15: 6 186 17.9-163.1 cm 20.1-171.1 cm 23.2-179.2 cm
15: 7 187 17.9-163.4 cm 20.2-171.5 cm 23.3-179.6 cm
15: 8 188 18.0-163.7 cm 20.3-171.8 cm 23.4-179.9 cm
15: 9 189 18.0-164.0 cm 20.3-172.1 cm 23.5-180.1 cm
15: 10 190 18.1-164.3 cm 20.4-172.4 cm 23.5-180.4 cm
15: 11 191 18.1-164.6 cm 20.4-172.6 cm 23.6-180.7 cm
16: 0 192 18.2-164.8 cm 20.5-172.9 cm 23.7-181.0 cm
16: 1 193 18.2-165.1 cm 20.6-173.1 cm 23.7-181.2 cm
16: 2 194 18.3-165.3 cm 20.6-173.4 cm 23.8-181.4 cm
16: 3 195 18.3-165.6 cm 20.7-173.6 cm 23.9-181.6 cm
16: 4 196 18.4-165.8 cm 20.7-173.8 cm 23.9-181.8 cm
16: 5 197 18.4-166.0 cm 20.8-174.0 cm 24.0-182.0 cm
16: 6 198 18.5-166.2 cm 20.8-174.2 cm 24.0-182.2 cm
16: 7 199 18.5-166.4 cm 20.9-174.4 cm 24.1-182.4 cm
16: 8 200 18.5-166.6 cm 20.9-174.6 cm 24.2-182.6 cm
16: 9 201 18.6-166.8 cm 21.0-174.7 cm 24.2-182.7 cm
16: 10 202 18.6-166.9 cm 21.0-174.9 cm 24.3-182.8 cm
16: 11 203 18.7-167.1 cm 21.1-175.0 cm 24.3-183.0 cm
17: 0 204 18.7-167.2 cm 21.1-175.2 cm 24.4-183.1 cm
17: 1 205 18.7-167.4 cm 21.2-175.3 cm 24.5-183.2 cm
17: 2 206 18.8-167.5 cm 21.2-175.4 cm 24.5-183.3 cm
17: 3 207 18.8-167.6 cm 21.3-175.5 cm 24.6-183.4 cm
17: 4 208 18.9-167.7 cm 21.3-175.6 cm 24.6-183.5 cm
17: 5 209 18.9-167.8 cm 21.4-175.7 cm 24.7-183.5 cm
17: 6 210 18.9-167.9 cm 21.4-175.8 cm 24.7-183.6 cm
17: 7 211 19.0-168.0 cm 21.5-175.8 cm 24.8-183.7 cm
17: 8 212 19.0-168.1 cm 21.5-175.9 cm 24.8-183.7 cm
17: 9 213 19.1-168.2 cm 21.6-176.0 cm 24.9-183.8 cm
17: 10 214 19.1-168.3 cm 21.6-176.0 cm 24.9-183.8 cm
17: 11 215 19.1-168.3 cm 21.7-176.1 cm 25.0-183.9 cm
18: 0 216 19.2-168.4 cm 21.7-176.1 cm 25.0-183.9 cm
18: 1 217 19.2-168.5 cm 21.8-176.2 cm 25.1-183.9 cm
18: 2 218 19.2-168.5 cm 21.8-176.2 cm 25.1-183.9 cm
18: 3 219 19.3-168.6 cm 21.8-176.3 cm 25.2-184.0 cm
18: 4 220 19.3-168.6 cm 21.9-176.3 cm 25.2-184.0 cm
18: 5 221 19.3-168.7 cm 21.9-176.4 cm 25.3-184.0 cm
18: 6 222 19.4-168.7 cm 22.0-176.4 cm 25.3-184.0 cm
18: 7 223 19.4-168.8 cm 22.0-176.4 cm 25.4-184.1 cm
18: 8 224 19.4-168.8 cm 22.0-176.4 cm 25.4-184.1 cm
18: 9 225 19.5-168.9 cm 22.1-176.5 cm 25.5-184.1 cm
18: 10 226 19.5-168.9 cm 22.1-176.5 cm 25.5-184.1 cm
18: 11 227 19.5-168.9 cm 22.2-176.5 cm 25.5-184.1 cm
19: 0 228 19.5-169.0 cm 22.2-176.5 cm 25.6-184.1 cm

Lưu ý khi theo dõi chiều cao cân nặng của trẻ trên 10 tuổi

  • Bảng chiều cao cân nặng trên dựa theo tiêu chuẩn của WHO.
  • Khi trẻ bước sang 10 tuổi là giai đoạn chuẩn bị dậy thì vì thếsẽ có những thay đổi lớn. Trong thời gian dậy thì trẻ có thể đạt được chiều cao và cân nặng chuẩn nhưng cũng có thể giảm cân rất nhanh và thêm vài mm chiều dài thân chỉ sau một đêm. Điều này đặc biệt đúng đối với các bé gái vị thành niên đang trong giai đoạn thay đổi đáng kể về trọng lượng, thành phần xương, chiều cao và khả năng phân phối chất béo trong cơ thể.
  • Mỗi trẻ sẽ có những mốc trưởng thành và phát triển khác nhau. Chế độ ăn kiêng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên không được khuyến khích vì đây là giai đoạn cần nguồn dinh dưỡng thiết yếu để tăng trưởng về cân nặng và chiều cao của trẻ. Vì thế, nếu bé có tăng cân hơn, đừng vội áp dụng các biện pháp ăn kiêng như người trưởng thành.
  • Nếu lo lắng về chiều cao và cân nặng của trẻ, hãy hỏi thêm ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa để có những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được biểu đồ tăng trưởng theo chuẩn y tế cho đến khi con trưởng thành.

Xem thêm: “Cách tăng chiều cao cho trẻ”

điểm bán đặt hàng online
EUNANOKID SYRUP phát triển chiều cao và kích thích trẻ ăn ngon

sản phẩm


EUNANOKID SYRUP - Sản phẩm với công thức vượt trội giúp bổ sung canxi dạng nano, vitamin D và kẽm giúp cân bằng canxi, phát triển xương, tăng chiều cao là giải pháp an toàn để bổ sung canxi cho trẻ.

Ngoài ra EUNANOKID SYRUP còn chứa Lysine và DHA, và vitamin giúp kích thích tiêu hóa giúp trẻ ăn ngon miệng hơn, hỗ trợ điều trị tình trạng biếng ăn ở trẻ.

Xem chi tiết sản phẩm
  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn

X

Đặt mua EunanoKid Syrup Online

Để mua sản phẩm EunanoKid Syrup Online, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ gọi điện lại để xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất!