Video

Chế độ dinh dưỡng tăng chiều cao cho trẻ

Để giúp trẻ phát triển chiều cao, ngoài yếu tố do gen di truyền từ bố mẹ, trẻ cần có điều kiện sống tốt, dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện về thể chất tích cực. Chế độ dinh dưỡng trong các bữa ăn ở mỗi giai đoạn đều có ảnh hưởng tới sự phát triển thể trạng và chiều cao của trẻ.

  • Bình luận mặc định
  • Bình luận Facebook

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn